Politika reklamacija

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac ‘Izjave o odustanku od ugovora’ možete dostaviti na e-mail adresu info@grubinshowroom.rs ili na adresu Nektarije 023,Gimnazijska 25,23000 Zrenjanin

Kupac na našoj web prodavnici ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslao prodavcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac a koje nije prevoznik.

Kupac snosi troškove, koji nastaju pri vraćanju robe. Robu je potrebno u originalnoj ambalaži dostaviti na adresu Nektarije 023,Gimnazijska 25,23000 Zrenjanin.

Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora.

Kupac može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Artikal koji ste poručili putem grubinshowroom.rs prodavnice ne možete samoinicijativno menjati / zahtevati novac u nekom od maloprodajnih objekata GRUBIN-a ili slati na adrese koje su navedene na adresnici.

Član 33. Zakona o zaštiti potrošača

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora , smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl. 34 i 35 ovog zakona.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.

Reklamacija proizvoda

Za sva pitanja u vezi reklamacija molimo da nam pišete na adresu info@grubinshowroom.rs, kako bi u što kraćem roku rešili situaciju. Ako ste u mogućnosti pošaljite nam fotografije oštećenog proizvoda na adresu info@grubinshowroom.rs

 

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate putem e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail: adresu info@grubinshowroom.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 radnih dana a za rešavanje reklamacije je 20 radnih dana od trenutka prijave iste.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime GRUBINSHOWROOM ONLINE prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima kako bismo im pravovremeno dostavili odabrane proizvode, informisali ih u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u GRUBINSHOWROOM  ONLINE prodavnici kao i poslovni partneri i saradnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita privatnosti podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u GRUBINSHOWROOM ONLINE  prodavnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. GRUBINSHOWROOM ONLINE prodavnica se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.